Concurs de Llança i Rosas 2018- fotos en la fototec rubrica GENERAL

L' últim any, els dos concursos Llança i Rosas, eren suprimits per les raons dramàtiques que tot el món coneix .

Aquest any, les colles del comarcal tornen cap aquests dos concursos i troben aquesta gran calor malgrat la fi de l'estiu que s'anuncia.

Després d'un estiu excepcionalment calent, canicular, la competició es recupera.

Com sempre el concurs de Llança, s'ha desenrotllat sense cap incident sobre aquesta plaça del vell poble, al peu del plàtan secular, sota la seva ombra benefactora.

El concurs de Rosas, s' ha desenrotllat també sense incident particular, com des de fa nombrosos anys, sobre la plaça de bora de mar, enmig de turistes sempre molt curiosos del nostre ball nacional.

Les fotos grand format en la fototec.