Concurs de Perpinyà 2018 - fotos en la fototec rubrica GENERAL

La plaça de la República és, el lloc central de Perpinyà, un lloc molt mytic com el Castillet i  es troba a l'anomenat hipercentre.
Tancada per les muralles de Perpinyà a l'edat mitjana, la plaça de la República va acollir un mercat gairebé a la creació fa mil anys durant el desenvolupament de la ciutat. S'anomenava  "Coronell de En Vila " en aquell moment. El 1600 un convent jesuïta es va establir  soble la plaça..

Expulsat del Regne de França en 1762, el convent es transformara en un teatre, que esdevindrà municipal una mica més tard. En 1799, el lloc canvia de nom, i es diu "Place de la liberté i" i rep les tombes dels generals Dagobert i Dugommier, herois de la guerra de 1793 contra Espanya.

L'enterrament tindrà lloc el 3 d'agost, de 1800, però es mantindran fins al 1826, l'any de la transferència dels seus cossos al cementiri "St Marti", on són encara. El lloc de la llibertat es converteix en "plaça  Napoleó" sota l'Imperi 1, i despres "Place Royale" sota la restauració. Llavors alberga un altre mercat, trobant la seva funció primera.

Per tant es en aquest lloc molt mític de Perpinyà que'el concurs va tenir lloc, com sempre amb fluïdesa sota la fèrula del nostre president de les Colles Gironines Eduard Ayats.

Ademes del comarcal, hi havia el campionat basic vetera.