Concurs de CERET 2018- fotos en la fototec rubrica GENERAL

El concurs de Ceret ha estat, fins a 2017 un concurs diferent dels altres amb alguna cosa màgica. Nombroses colles no volien en cap cas faltar "CERET".

El torn de vila abans del concurs, era un verdader espectacle que atraia nombrósos curiósos, nombrosos turistes descobrien en aquesta ocasió una petita part de la nostra cultura.

CERET  2018, ha canviat radicalment la percepció d'aquest concurs que esdevè comarcal un de més dins el marc del campionart.

Ens hem trobat tots plegats en una racó de l'estadi, entre tres parets amb un enllumenat trist. El concurs era previst initialmen el camp de rugbi i certes colles del campionat de Catalunya no volien ballar sobre la gespa de l'estadi.

Ademés aquesta manca de llum ha ocasionat dos accidents per dos balladors, un de l'Albera Dansa l'altre, sembla de manera més seriosa, d'un jurat de Barcelona, recentment operat i anava sostingut per dos balladors, falta de La manca de llum a les escaleres que baixen a la portada d'entrada de l'estadi.

Però pot ser aixo és la formula per perdurar ? ballar a l'estadi que és més prop del centre ciutat ? el futur ens ho dira.

Les fotos grand format en la fototec.