Concurs de Banyoles 2018- fotos en la fototec rubrica GENERAL

Hem arribat al antepenultim concurs de l'any el mític concurs de BANYOLES amb, com casi sempre, un bon temps tardoral, un sol magnífic per acompanyar aquesta trobada organitzada en el marc de les festes de la San Martiria, La festa sardanista més bonica de l'any amb les cobles més famosos de Catalunya.

Es un deure per tots els sardanistes, un dia, de participar en aquestes festivitats organitzades per el foment de Banyoles i la colla Claror de Goges.

Es un concurs lliure per les colles del comarcal pero un concurs basic per les colles infantils i jovenils.

Totes les fotos gran format en la fototec.